Opony bieżnikowane Bandag są tak niezawodne jak nowe opony

Opona bieżnikowana Bandag zapewnia bezawaryjne działanie aż do końca przewidywanego okresu eksploatacji.

W razie niedotrzymania gwarancji Bridgestone zobowiązuje się do rekompensaty wartości utraconej zgodnie z obowiązującą polityką gwarancyjną.

Relax. It’s Bandag.

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Bandag jest ogólnoeuropejską siecią franczyzowych punktów bieżnikowania opon. Oferta Bandag obejmuje:
    • szeroki zakres usług realizowanych w lokalnych zakładach produkcyjnych;
    • 7-stopniowy proces bieżnikowania Bandag o międzynarodowej renomie;
    • wsparcie techniczne i rygorystyczne kontrole Bridgestone/Bandag zapewniające stałą wysoką jakość bieżnikowania i zgodność z najwyższymi standardami.
 
Franczyzowe zakłady Bandag podlegają certyfikacji na zgodność z rozporządzeniem UNECE 109 przez oficjalny organ homologacyjny. Jego zadaniem jest weryfikacja spójności produktów bieżnikowanych Bandag z odpowiednimi standardami regulacyjnymi.